Запобігання корупції

Про затвердження Антикорупційної програми Черкаського УЗМДВ на 2019-2020 роки.

 

Втратив чинність ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції», водночас набув чинності ЗУ «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень. Складається із загальних положень, Національного агентства з питань запобігання корупції, формування та реалізації антикорупційної політики, запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, правил етичної поведінки, фінансового контролю, захисту викривачів, інших механізмів запобігання та протидії корупції, запобігання корупції у діяльності юридичних осіб, відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків, міжнародного співробітництва, прикінцевих положень.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 Втратив чинність ЗУ «Про електронний цифровий підпис», набрав чинності ЗУ «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року.

Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.

Метою цього Закону є врегулювання відносин у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19

   

  Інформація щодо виконання

Закону України «Про запобігання корупції»

 На виконання доручення Держводагентства України та Дніпровського БУВР щодо виконання Закону України «Про запобігання корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011 № 1094 «Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції» в редакції від 16.04.2014 р. повідомляємо, що станом на 20.05.2015 р. працівників, щодо яких застосовувався Закон України «Про запобігання корупції» в управлінні немає.


  ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ЧЕРКАСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

         Н А К А З

                                                   м.Черкаси

 

01.04.2015                                                                                                                         № 37

 
Про затвердження

плану заходів щодо запобігання

та протидії корупції на 2015р.

             З метою неухильного виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240 (із змінами), систематизації у 2015 році  роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам, а також на виконання наказу Держводагентства від 17.02.2015 р. № 17 «Про затвердження Плану заходів» НАКАЗУЮ:

          1.Затвердити План заходів Черкаського РУВР на 2015 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції  на  2011-2015 роки,  затвердженої  постановою  КМУ від 28.11.2011 р. № 1240 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 15.01.2014 р. № 19), що додається.

          2.Заступнику начальника Черкаського РУВР, начальникам структурних підрозділів управління та іншими відповідальними за виконання цього плану, забезпечити безумовне виконання затвердженого плану заходів.

          3.Затвердити робочу групу управління з питань запобігання корупційним та злочинним проявам:

Керівник робочої групи:

Бондаренко О.М. – заступник начальника

Члени робочої групи:

Каландирець Г.А. – головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;

Гончарова Л.А. – начальник відділу експлуатації водогосподарських систем;

Шляхетко В.І. – головний енергетик - начальник служби енергозбереження;

Олійник Л.В. – головний інженер з кадрів – начальник служби з управління персоналом;

Лисак Л.С. – головний економіст - начальник служби економіки;

Іванюк В.О. – начальник відділу комплексного використання водних ресурсів;

Підоплічко В.П. – начальник служби механізації;

Дурицький А.М. – головний фахівець з охорони праці;

Бакум Р.М. – юрисконсульт.

4. Робочій групі з питань запобігання корупційним і злочинним проявам:

4.1. Забезпечити щомісячне інформування керівництва управління щодо стану виконання Плану заходів в управлінні.

4.2. До 20 січня 2016 року надати керівнику робочої групи письмову інформацію про виконання зазначеного Плану заходів у 2015 році для узагальнення та надання відповідної інформації для подання Дніпровському БУВР.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                    О.М. Бовсуновський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Черкаського РУВР

від  01.04.2015 року № 37

 

 ПЛАН ЗАХОДІВ

Черкаського РУВР на 2015 рік щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання

та протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України

від 28 листопада 2011 року № 1240 ( із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України

від 15 січня 2014 року № 19)

№№

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

5

1.

Забезпечити впровадження механізмів зменшення рівня корупції в Україні відповідно до положень Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001

постійно

заступник начальника, керівники структурних підрозділів, юрисконсульт

В.О. Бондаренко,

 

 

2.

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Черкаське РУВР, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

протягом  року

заступник начальника,

відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ комплексного використання водних ресурсів, відділ експлуатації водогосподарських систем,

служба енергозбереження,

служба економіки

В.О. Бондаренко,

Г.А. Каландирець,

В.О. Іванюк, 

Л.А. Гончарова,

В.І. Шляхетко,

Л.С. Лисак

 

3.

Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна та безумовне  дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.

       Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

 

протягом  року

Заступник начальника,

відділ бухгалтерського обліку та звітності, служба економіки.

В.О. Бондаренко,

Г.А. Каландирець,

Л.С. Лисак

 

4.

Забезпечити безумовне дотримання вимог Законів України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про запобігання корупції», реалізації системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених указами Президента України та рішеннями Уряду

постійно

Заступник начальника,  начальники структурних підрозділів Черкаського РУВР, юрисконсульт

В.О. Бондаренко,

Р.М. Бакум

Начальники структурних підрозділів

5.

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками управління з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.

постійно

Заступник начальника, керівники структурних підрозділів управління

В.О. Бондаренко,

керівники структурних підрозділів

 

 

6.

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

 

 

протягом року

юрисконсульт,

відділ бухгалтерського обліку та звітності, служба економіки

Р.М. Бакум,

Г.А. Каландирець,

Л.С. Лисак

 

7.

Проаналізувати стан виконання посадовими особами управлінь вимог статті 12 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 №16 «Про затвердження порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента» в частині подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї за 2014 рік та подати відвовідну інформацію начальнику управління

квітень

Служба з управління персоналом

Л.В. Олійник

 

8.

З метою запобігання відволіканню бюджетних коштів неухильно дотримуватись вимог постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповують ся за бюджетні кошти». Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни.

постійно

Начальники структурних підрозділів, відділ бухгалтерського обліку та звітності, служба економіки.

Г.А. Каландирець

 

9.

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення на веб-сайті Черкаського РУВР необхідної інформації щодо платних послуг, які надаються. Створити на сайті управління рубрику «Запобігання проявам корупції». Систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів, ефективністю їх вкладання у відновлення та розбудову водогосподарського комплексу, роботу щодо запобігання службовим злочинам.

протягом року

Заступник начальника, начальники структурних підрозділів управління, особа, що відповідає за роботу сайту управління, провідний інженер з комп’ютерних систем

В.О. Бондаренко,

Г.А. Каландирець,

В.О. Іванюк,

Л.С. Лисак,

І.Г. Молчанова,

І.В. Колісник

 

10.

Забезпечити організацію своєчасного і об’єктивного проведення спеціальних перевірок відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави, відповідно до Порядку, затвердженого Указом Президента України від 25 січня 2012 року №33/2012

під час проведення конкурсів на заміщення посад

заступник начальника,   служба з управління персоналом

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник

 

11.

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на нарадах управління, питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше ніж 1 раз в півріччя

заступник начальника,   служба з управління персоналом, юрисконсульт

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

Р.М. Бакум

12.

При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

постійно

Заступник начальника, відділ експлуатації водогосподарських систем

В.О. Бондаренко,

Л.А. Гончарова

 

13.

Систематично інформувати керівництво про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції

щоквартально до 05 числа

Заступник начальника, юрисконсульт

В.О. Бондаренко,

Р.М. Бакум

14.

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань  громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність управління, проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в управління.

квітень

Заступник начальника,

служба з управління персоналом

В.О. Бондаренко,

І.Г. Молчанова

15.

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат, забезпечувати дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Черкаського РУВР.

    Інформувати про стан розрахунків із заробітної плати з працівниками управління – Держводагентство.

протягом року

 

 

щодекадно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ економіки

Г.А. Каландирець,

Л.С. Лисак

16.

Своєчасно інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення.

 Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна.

постійно

Начальники структурних підрозділів управління,

юрисконсульт

Начальники структурних підрозділів,

Р.М. Бакум

 

 

Юрисконсульт управління                                     Р.М. Бакум

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОВСЬКЕ БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

ЧЕРКАСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

        Н А К А З

       

                                                                 м.Черкаси

 

08.04.2016                                                                                                  № 45

 

Про затвердження

плану заходів щодо запобігання

та протидії корупції на 2016-2017 роки

 

            З метою неухильного виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (із змінами), систематизації у 2016-2017 році  роботи щодо запобігання корупційним і злочинним проявам,

            НАКАЗУЮ:

          1.Затвердити План заходів Черкаського РУВР на 2016-2017 роки щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 28 серпня 2015 року № 625), що додається.

          2.Заступнику начальника Черкаського РУВР, начальникам структурних підрозділів управління та іншими відповідальними за виконання цього плану, забезпечити безумовне виконання затвердженого плану заходів.

          3.Затвердити робочу групу управління з питань запобігання корупційним та злочинним проявам:

Керівник робочої групи:

Бондаренко В.О. – заступник начальника

Члени робочої групи:

Каландирець Г.А. – головний бухгалтер – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності;

Гончарова Л.А. – начальник відділу експлуатації водогосподарських систем;

Шляхетко В.І. – головний енергетик - начальник служби енергозбереження;

Олійник Л.В. – головний інженер з кадрів – начальник служби з управління персоналом;

Лисак Л.С. – головний економіст - начальник служби економіки;

Іванюк В.О. – начальник відділу комплексного використання водних ресурсів;

Підоплічко В.П. – начальник служби механізації;

Дурицький А.М. – головний фахівець з охорони праці;

Щербак Ю.В. – юрисконсульт.

4. Робочій групі з питань запобігання корупційним і злочинним проявам:

4.1. Забезпечити щомісячне інформування керівництва управління щодо стану виконання Плану заходів в управлінні.

4.2. До 20 січня 2018 року надати керівнику робочої групи письмову інформацію про виконання зазначеного Плану заходів у 2016-2017 роках для узагальнення та надання відповідної інформації для подання Дніпровському БУВР.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Начальник управління                                                    О.М. Бовсуновський

 


                                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                      Наказ Черкаського РУВР

                                                                                                            від 08.04.2016 № 45

ПЛАН ЗАХОДІВ

Черкаського РУВР на 2016-2017 роки щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (із змінами, внесеними постановою КМУ від 28 серпня 2015 року № 625)

№№

з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Виконавці

Відповідальний за виконання

1

2

3

4

5

1

Забезпечити впровадження механізмів попередження корупції відповідно до положень Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки

Постійно

Заступник начальника, керівники структурних підрозділів,

юрисконсульт

В.О. Бондаренко,

керівники структурних підрозділів,

Ю.В. Щербак

2

Забезпечити безумовне дотримання вимог антикорупційного законодавства, реалізацію системи заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

Протягом року

Заступник начальника, керівники структурних підрозділів,

юрисконсульт

В.О. Бондаренко, керівники структурних підрозділів,

Ю.В. Щербак

3

Забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідальним виконавцем яких є Черкаське РУВР, відповідно до затверджених порядків використання коштів для цих програм

Протягом  року

Заступник начальника,

відділ бухгалтерського обліку та звітності,

відділ комплексного використання водних ресурсів, відділ експлуатації водогосподарських систем,

служба енергозбереження,

служба економіки

В.О. Бондаренко,

Г.А. Каландирець,

В.О. Іванюк, 

Л.А. Гончарова,

В.І. Шляхетко,

Л.С. Лисак

 

4

Забезпечити звітування на нарадах управління про використання бюджетних коштів за бюджетними програмами, відповідальним виконавцем яких є Черкаське РУВР

І квартал

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Г.А. Каландирець

5

Забезпечити ефективне та раціональне  використання державного майна та безумовне  дотримання вимог чинного законодавства щодо оренди державного майна. Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсній основі.

 Забезпечити безумовне виконання вимог чинного законодавства щодо спрямування частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету

Протягом року

Заступник начальника,

відділ бухгалтерського обліку та звітності,

служба економіки

В.О. Бондаренко,

Г.А. Каландирець,

Л.С. Лисак

 

6

При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва об’єктів та споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів. Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо укладання договорів та за їх виконанням з урахуванням вимог щодо проведення закупівель

Постійно

Заступник начальника,

відділ експлуатації водогосподарських систем

В.О. Бондаренко,

Л.А. Гончарова

 

7

Здійснювати контроль за станом використання майна працівниками управління з метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків.

Постійно

Заступник начальника, керівники структурних підрозділів управління

В.О. Бондаренко,

керівники структурних підрозділів

8

З метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних виплат, забезпечувати дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками Черкаського РУВР.

Інформувати про стан розрахунків із заробітної плати з працівниками управління – Дніпровське БУВР.

Протягом року

 

Щодекадно

Відділ бухгалтерського обліку та звітності,

служба економіки

Г.А. Каландирець,

Л.С. Лисак

9

З метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

Протягом року

Юрисконсульт,

відділ бухгалтерського обліку та звітності,

служба економіки

Ю.В. Щербак,

Г.А. Каландирець,

Л.С. Лисак

 

10

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на скорочення та недопущення виникнення дебіторської і кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням розрахункової дисципліни, неухильно дотримуватись вимог постанови КМУ від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» з метою запобігання відволіканню бюджетних коштів

Постійно

Керівники структурних підрозділів,

відділ бухгалтерського обліку та звітності,

служба економіки

керівники структурних підрозділів,

Г.А. Каландирець,

Л.С. Лисак

 

11

Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на нарадах управління, питань про дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та службовими злочинами

Не менше ніж 1 раз в півріччя

Заступник начальника,  

служба з управління персоналом,

юрисконсульт

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

Ю.В. Щербак

12

Звітувати на нарадах управління про роботу в галузі щодо запобігання та протидії корупції

 

 

 

ІV квартал

Заступник начальника,  

служба з управління персоналом,

юрисконсульт

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

Ю.В. Щербак

13

З метою поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань  громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність управління, проаналізувати стан роботи щодо реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації» в управлінні

Квітень

Заступник начальника,

служба з управління персоналом

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник

14

Систематично висвітлювати діяльність управління, пов’язану з використанням бюджетних коштів та роботою щодо запобігання службовим злочинам, з метою недопущення виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним із корупцією, в роботі управління 

Протягом року

Заступник начальника,

служба з управління персоналом,

відділ бухгалтерського обліку та звітності,

служба економіки

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

Г.А. Каландирець,

Л.С. Лисак

15

Забезпечити функціонування, ведення та контроль за своєчасним оновленням на веб-сайті Черкаського РУВР необхідної інформації щодо платних послуг, які надаються управлінням, та порядку їх отримання

Постійно

Заступник начальника,

служба з управління персоналом,

провідний інженер з комп’ютерних систем

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

І.В. Колісник

16

Забезпечити неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції

Постійно

Керівники структурних підрозділів

Керівники структурних підрозділів

17

При призначенні на роботу в управління забезпечити безумовне дотримання спеціальних обмежень щодо неможливості призначення на роботу осіб, які визнані у встановленому порядку недієздатними, мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину, у разі прийняття  на службу будуть безпосередньо підпорядковані  близьким  їм особам

Протягом року

Заступник начальника,  

служба з управління персоналом,

керівники структурних підрозділів

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

керівники структурних підрозділів

18

Проаналізувати стан виконання посадовими особами управління вимог розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» в частині своєчасності подання відомостей про доходи та зобов’язання фінансового характеру щодо себе і членів своєї сім’ї за 2015 рік та подати відповідну інформацію начальнику управління

Квітень

Заступник начальника,

служба з управління персоналом

 

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник

 

19

Забезпечити взаємодію з уповноваженими підрозділами Держводагентства з питань запобігання та виявлення корупції, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Повідомляти керівництво, спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Заступник начальника,

служба з управління персоналом,

керівники структурних підрозділів

 

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

керівники структурних підрозділів

20

Провести ознайомлювальну та роз’яснювальну роботу з працівниками управління щодо обов’язкового дотримання вимог антикорупційного законодавства

Постійно

Служба з управління персоналом,

юрисконсульт

 

Л.В. Олійник,

Ю.В. Щербак

21

Під час проведення за участю громадських (неурядових) організацій науково-методичних та науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей з представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення працівників управління, та взагалі громадян, у тому числі молоді, до корупції

Постійно

Заступник начальника,

служба з управління персоналом,

керівники структурних підрозділів

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

керівники структурних підрозділів

22

Систематично інформувати керівництво про стан справ щодо запобігання злочинним проявам та корупції в управлінні

Щоквартально до 10 числа

Заступник начальника,

служба з управління персоналом,

юрисконсульт

В.О. Бондаренко,

Л.В. Олійник,

Ю.В. Щербак

Юрисконсульт управління                                                                                          Ю.В. Щербак