Фінансова звітність за 3 квартал 2021 року по Черкаському УЗМДВ


У третьому кварталі  2021 року до Черкаського управління захисних масивів звернень не надходило

1.Штатна чисельність

штатна чисельність на кінець періоду: 198 одиниць,

Середньооблікова чисельність 182 одиниць. Вакантні посади – 16 одиниць.

2.Фонд заробітної плати штатних працівників склав 11925,5 тис. грн.

 в т.ч. кошти загального фонду – 11919,8 тис. грн., 

додатково зі спецрахунку було витрачено –5,7 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата склала –7277 грн.

Фонд основної заробітної плати склав – 5974,6 тис. грн., додаткової                  5945,2  тис. грн. (В т.ч. виплачено премії на суму  2566,4 тис. грн.)

3.За програмою 2707050 (експлуатація) управління було профінансовано у сумі 28526,1 тис. грн., касові видатки склали 19676,9 тис. грн. 

КЕКВПрофінансовано       Касові видатки         Залишок        

2111    12099,6                         12099,6                        0     

2120    2252,3                           2252,3                         0     

2200    24262,3                          16306,3                      7956

2210    55,4                                55,3                             0,1

2230                                                                                  0 

2240    59,3                                 59,3                                           0 

2250    5,3                                   3,1                                2,2           

2270    24142,3                          16188,6                        7953,7      

В т.ч. 2271     108,6                             102,5                                          6,1           

2272    7,7                                 4,8                                   2,9          

2273    23950                           16024,3                           7925,7     

2275    76                                 57,0                                 19,0         

2280                                      

В т.ч. 2282                                       

2800    1                                   0,8                                     0,2         

ВСЬОГО        38615,2                       30659                                   7956,2  

 

За звітний період надходження на рахунки спеціального фонду склали 605,9 тис. грн. або 76 % плану (план надходжень – 790,8  тис. грн.), в тому числі за видами надходжень:

-           За послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності, –  604,3 тис. грн.

-           Від додаткової господарської діяльності – 0 тис. грн.

-           Від оренди майна –  1,6 тис. грн.

-           Від реалізації майна – 0,0 тис. грн.

За відповідний період минулого року надходження становили 738,8 тис. грн. Надходження 2021 року складають  82 %. проти 2020 року.

Основними статтями доходів є:

1.         Підготовка  та  видача  юридичним  і  фізичним  особам  в установленому порядку  технічних  умов  на  проведення  інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем. – 18,4 тис.грн.

2.         Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської  меліоративної  мережі,  споруд,  насосних станцій, систем дренажу, водойм.- 86,1 тис.грн.;

  2. Послуги, пов’язані з подачею води юридичним та фізичним особами –    368,3 тис. грн.

  3. Послуги, пов’язані з ремонтом насосно-силового обладнання, машин, механізмів, виконанням робіт майстернями, цехами з використанням транспортних засобів та засобів зв’язку –  6,5 тис. грн.;

4. Послуги, пов'язані  з виконанням проектних, ремонтно-будівельних,  протифільтраційних робіт,  робіт з ізоляції сталевих  трубопроводів,  прокладення, ремонту і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання. – 125,0 тис.грн.

  5. Оренда майна – 1,6 тис.грн

Отримані кошти були направлені на забезпечення виконання основних функцій, які не забезпечені або частково забезпечені видатками загального фонду, а саме:

         Заробітна плата (2111) – 5,7 тис. грн.

         Нарахування на заробітну плату (2120) – 1,2 тис. грн.

         Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) – 354,1 тис. грн.

         Оплата послуг (крім комунальних) (2240) – 78,5 тис. грн.

         Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 15,9 тис.грн.

         Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку    - 3,9 тис.грн.

За відповідний період касові видатки склали 459,3 тис. грн.