Фінансова діяльність 1 квартал 2021 року по Черкаському УЗМДВ


 1.     Штатна чисельність

 штатна чисельність на кінець періоду: 198 одиниць,

Середньооблікова чисельність 182 одиниць. Вакантні посади – 16 одиниць.

2.      Фонд заробітної плати штатних працівників склав 3734,6 тис. грн.

 в т.ч. кошти загального фонду – 3733,6тис. грн., 

додатково зі спецрахунку було витрачено –1,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата склала –6838 грн.

Фонд основної заробітної плати склав – 2070,9 тис. грн., додаткової                  1663,7  тис. грн. (В т.ч. виплачено премії на суму  538,8 тис. грн.)

3.      За програмою 2707050 (експлуатація) управління було профінансовано у сумі 13992,8 тис. грн., касові видатки склали 7260,7 тис. грн. 

КЕКВ

Профінансовано

Касові видатки

Залишок

 

2111

12676,7

12676,7

0

 

2120

2777,8

2777,8

0

 

2200

12733,30

12159,1

574,2

 

2210

50

50

0

 

2230

 

 

0

 

2240

619,5

619,4

0,1

 

2250

2,6

2,1

0,5

 

2270

12059,90

11486,40

573,5

 

В т.ч. 2271

126

112,1

13,9

 

2272

7,9

6

1,9

 

2273

11900

11342,3

557,7

 

2275

26

26

0

 

2280

1,3

1,2

0,1

 

В т.ч. 2282

1,3

1,2

0,1

 

2800

1,2

1,2

0

 

ВСЬОГО

13992,8

7260,7

6732,1

 

 За звітний період надходження на рахунки спеціального фонду склали 173,6 тис. грн. або 22 % плану (план надходжень – 790,8  тис. грн.), в тому числі за видами надходжень:

 -    За послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності, –  173,4 тис. грн.

 -    Від додаткової господарської діяльності – 0 тис. грн.

 -    Від оренди майна –  0,2 тис. грн.

 -    Від реалізації майна – 0,0 тис. грн.

 За відповідний період минулого року надходження становили 203,4 тис. грн. Надходження 2021 року складають  85 %. проти 2020 року.

 Основними статтями доходів є:

 1.      Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської  меліоративної  мережі,  споруд,  насосних станцій, систем дренажу, водойм.- 23,11 тис.грн.;

 2. Послуги, пов’язані з подачею води юридичним та фізичним особами –    148,49 тис. грн.

 3. Послуги, пов’язані з ремонтом насосно-силового обладнання, машин, механізмів, виконанням робіт майстернями, цехами з використанням  транспортних засобів та засобів звязку –  1,82 тис. грн.;

4. Оренда майна – 0,15 тис.грн

 Отримані кошти були направлені на забезпечення виконання основних функцій, які не забезпечені або частково забезпечені видатками загального фонду, а саме:

 -        Заробітна плата (2111) – 1,0 тис. грн.

 -        Нарахування на заробітну плату (2120) – 0,3 тис. грн.

 -        Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) – 115,3 тис. грн.

 -        Оплата послуг (крім комунальних) (2240) – 14,3 тис. грн.

 -        Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 3,6 тис.грн.

 -        Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку    - 1,9 тис.грн.

За відповідний період касові видатки склали 136,4 тис. грн.