Фінансова діяльність 2020 року по Черкаському УЗМДВ


1.     Штатна чисельність

штатна чисельність на кінець періоду: 198 одиниць,

Середньооблікова чисельність 182 одиниць. Вакантні посади – 16 одиниць.

 

2.     Фонд заробітної плати штатних працівників склав 12497,9 тис. грн.

 в т.ч. кошти загального фонду – 12390,1тис. грн., 

додатково зі спецрахунку було витрачено –107,8 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата склала –5643 грн.

Фонд основної заробітної плати склав – 6377,1 тис. грн., додаткової                  6120,8  тис. грн. (В т.ч. виплачено премії на суму  2074,3 тис. грн.)

 

 

3.     За програмою 2707050 (експлуатація) управління було профінансовано у сумі 28189,0 тис. грн., касові видатки склали 27614,8 тис. грн. 

 

КЕКВ

Профінансовано

Касові видатки

Залишок

 

2111

12676,7

12676,7

0

 

2120

2777,8

2777,8

0

 

2200

12733,30

12159,1

574,2

 

2210

50

50

0

 

2230

 

 

0

 

2240

619,5

619,4

0,1

 

2250

2,6

2,1

0,5

 

2270

12059,90

11486,40

573,5

 

В т.ч. 2271

126

112,1

13,9

 

2272

7,9

6

1,9

 

2273

11900

11342,3

557,7

 

2275

26

26

0

 

2280

1,3

1,2

0,1

 

В т.ч. 2282

1,3

1,2

0,1

 

2800

1,2

1,2

0

 

ВСЬОГО

28189,00

27614,80

574,20

 

 

 

 

За звітний період надходження на рахунки спеціального фонду склали 902,3 тис. грн. або 92 % плану (план надходжень – 990,0  тис. грн.), в тому числі за видами надходжень:

 

-   За послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності, –  901,0 тис. грн.

 

-   Від додаткової господарської діяльності – 0 тис. грн.

 

-   Від оренди майна –  0,1 тис. грн.

 

-   Від реалізації майна – 0,0 тис. грн.

 

За відповідний період минулого року надходження становили 1183,4 тис. грн. Надходження 2020 року складають  77 %. проти 2019 року.

 

Основними статтями доходів є:

 

1.     Підготовка  та  видача  юридичним  і  фізичним  особам  в установленому порядку  технічних  умов  на  проведення  інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем.  - 3,2 тис.грн.;

 

2.     Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської  меліоративної  мережі,  споруд,  насосних станцій, систем дренажу, водойм.- 80,4 тис.грн.;

 

  3. Послуги, пов’язані з подачею води юридичним та фізичним особами –    649,4 тис. грн.

 

  4. Послуги, пов’язані з ремонтом насосно-силового обладнання, машин, механізмів, виконанням робіт майстернями, цехами з використанням  транспортних засобів та засобів звязку –  4,5 тис. грн.;

 

5. Послуги, пов'язані  з виконанням проектних, ремонтно-будівельних,  протифільтраційних робіт,  робіт з ізоляції сталевих  трубопроводів,  прокладення, ремонту і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання. – 163,4

 

    6. Оренда майна – 0,1 тис.грн

 

Отримані кошти були направлені на забезпечення виконання основних функцій, які не забезпечені або частково забезпечені видатками загального фонду, а саме:

 

-       Заробітна плата (2111) – 130,4 тис. грн.

 

-       Нарахування на заробітну плату (2120) – 28,8 тис. грн.

 

-       Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) – 364,9 тис. грн.

 

-       Оплата послуг (крім комунальних) (2240) – 145,8 тис. грн.

 

-       Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5,2 тис.грн.

 

-       Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку    - 5,9 тис.грн.

 

-       Оплата податків (2800) – 7,1тис. грн.

 

-       Придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 32,0 тис.грн.

 

За відповідний період касові видатки склали 720,1 тис. грн.