Підсумки роботи за 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік
Баланс за 2020 рік

 

 

Протягом звітного періоду колективом управління виконувались заходи щодо управління, використання та відтворення водних ресурсів, забезпечення населення і галузей економіки водними ресурсами, ведення державного обліку використання вод, здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення водних об’єктів загальнодержавного значення, забезпечення експлуатації захисних гідротехнічних споруд, що знаходяться на балансі управління. Здійснювалося обстеження гідротехнічних споруд, насосних станцій, виконувалися поточні ремонти обладнання, випробування, моніторингові роботи.

 

Керівництво організацією здійснюють:

 

- начальник управління – Бовсуновський Олександр Миколайович;

 

- заступник начальника управління – Бондаренко Владислав Олексійович.

 


 

 

Експлуатація захисних гідротехнічних споруд

 

Режим експлуатації водосховищ дніпровського каскаду визначається Між-відомчою комісією при Держводагентстві України, виходячи з прогнозу водності повені. У 2020 переважну більшість часу рівень води у Кременчуцькому водосховищі відповідав відміткам Протоколу засідання міжвідомчої комісії Держводагентства України по встановленню режимів роботи дніпровських водосховищ. З метою швидкого реагування на можливі кризові ситуації в регіональному управлінні з 1996 року діє служба стеження за водними об’єктами, що знаходяться в його віданні. Для спостережень за рівнями Кременчуцького водосховища на насосних станціях встановлені водомірні рейки. Протягом січня відбувалося економне поступове спрацювання вільного об’єму, середній рівень води в районі в/п Світловодськ становив 78.83 м і практично відповідав минулорічному. В минулому році у зв’язку з вкрай несприятливою гідрометеорологічною ситуацією для формування весняного водопілля, що склалася в басейнах річок упродовж осінньо-зимового періоду 2019 – 2020 років, з початку лютого згідно розпорядження Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ з абсолютної відмітки 78.82 м (в озерній частині водойми) розпочалось поступове наповнення водосховища, яке тривало до кінця травня і в цілому відповідало протокольним відміткам. Слід відмітити, що в цьому році низька весняна водність р. Дніпро та його приток ускладнила процес наповнення Дніпровського каскаду до проектних позначок, були обмеження скидів води через греблі ГЕС. У червні та липні ГЕС працювала на притокових витратах. У червні завдяки циклонічній діяльності, яка забезпечувала випадіння зливових дощів різної інтенсивності від невеликих до значних, гідрологічна ситуація на водних об’єктах порівняно з травнем покращилася. Водність річок поступово підвищувалася, хоча і залишилася нижчою від норми червня. Такі обставини певною мірою пом’якшили гідрологічні умови по боковому припливу води до Кременчуцького водосховища і рівень води у водоймі до середини липня продовжував поступово зростати: якщо на початку червня абсолютні позначки становили 80.70 м, то на 14 липня – 80.98 м (максимальна відмітка). Таким чином, у 2020 році рівень води у водоймі не досяг абсолютної відмітки НПР (81.00 м). З серпня розпочалось поступове спрацювання Кременчуцького водосховища. Слід зазначити, що через загальну недостатню кількість опадів на притоках Середнього Дніпра відбувалось поступове зменшення водності, що негативно вплинуло на об’єми бічного припливу води до каскаду дніпровських водосховищ взагалі, які у липні (в порівнянні з червнем) зменшились на 35 – 58 %. Так приток води до Кременчуцького водосховища становив 46.6 млн.м3, що склало лише 39 % липневої норми, у серпні – 33 % від норми, не покращилась ситуація і у вересні – об’єм бічного припливу води становив 18.1 млн.м3, що складає 19 % вересневої норми; у жовтні – 21 % від норми; у листопаді – 22 % від норми. Поступове зниження рівня води у водоймі, що розпочалося з позначки 80.98 м (14 липня) тривало до кінця року, і на 29 грудня абсолютна відмітка рівня води в озерній частині Кременчуцького водосховища склала 78.82 м. Таким чином, протягом 2020 року рівні води у Кременчуцькому водосховищі змінювались в озерній частині у межах: 78.76 м (січень) – 80.98 м (липень) проти 78.60 м (лютий) – 81.00 м (червень) у 2019 році, перебуваючи більшу частину часу на більш високих абсолютних відмітках. Лише у травні – червні середній рівень води був на 0.24 – 0.14 м нижче минулорічного. Переважну більшість часу рівень води у Кременчуцькому водосховищі відповідав протокольним відміткам. Середній рівень води у верхів’ї водосховища в районі Вільшанської НС більшу частину часу був також вищим за минулорічний, окрім травня і червня і знаходився на середньомісячних відмітках 78.92 м (січень) – 80.93 м (липень). Максимум рівня – 81.07 м відмічався 11-го липня. У 2019 році він зафіксований на відмітці 81.27 м 21-го травня. Рівні води за даними водпосту у нижньому б’єфі Канівської ГЕС протягом року коливались в межах позначок 78.75 (початок першої декади січня) – 81.26 м (перша декада липня). Середній рівень протягом поточного року становив 80.09 м проти 79.98 м у 2019 році. Протягом року рівні води у підвідних каналах на захисних масивах Кременчуцького водосховища не завжди відповідали встановленим Протоколами засідань міжвідомчих комісій з питань погодження допустимих рівнів в придамбових водоймах насосних станцій, що захищають від підтоплення землі та населені пункти Черкаської та Полтавської областей в зоні впливу Кременчуцького водосховища. На Вільшанській насосній станції в підвідному каналі середній рівень води у січні був на 0.23 м, у лютому – на 0.06, у грудні – на 0.02 м нижче передбаченого «Протоколом...», оскільки протягом всього звітного періоду вода з р. Вільшанки самопливом потрапляла у Кременчуцьке водосховище через водоскид, обладнаний отвором у щиті («щит-хлопавка»), що пропускає воду лише у напрямку р. Вільшанка – Кременчуцьке водосховище.  На Будище-Свидівській насосній станції № 1 середньомісячний рівень води в придамбовому каналі у січні був на 0.40 м, у лютому - на 0.22 м нижче зазначеного «Протоколом…», оскільки випуск води протягом цих місяців здійснювався через відкритий водоскид (щит) На Тясминському масиві з червня по вересень в підвідному каналі середньомісячні рівні води підтримувались в районі позначки 72.30 м, на звернення Чигиринської районної державної адміністрації Черкаської області для підтримання в підтопленому стані торф’яних полів в населених пунктах району, щоб запобігти їхньому займанню (лист № 166/01-01-18 від 27.03.2020). Також слід зазначити, що на території м. Черкаси, де 13.10.2020 року в результаті розгерметизація резервуара ємністю 5 тис. м3 з карбамідно-аміачною сумішшю КАС-32 витекло близько 100 тон речовини, що потрапила у грунтові води, які через дренажно-осушувальну мережу поступили до акумулюючого басейну Черкаської насосної станції. З того часу, щоб запобігти забрудненню річки Дніпро, перекачка води з басейну у Кременчуцьке водосховище була припинена. Моніторингові спостереження за гідрогеологічним станом прибережних територій в зоні впливу Кременчуцького водосховища у 2020 році проводились по 27 режимних точках при запланованих 27. При цьому виконано 564 точко-заміри рівнів ґрунтових вод при запланованих 564.

 

Характеризуючи динаміку рівнів ґрунтових вод на прилеглій до Кременчуцького водосховища території за 2020 рік, як і загалом за результатами багаторічних спостережень, слід відзначити, що за результатами багаторічних спостережень можна з впевненістю констатувати: режим підпертих водосховищем ґрунтових вод стабілізувався і на теперішній час визначається переважно впливом метеорологічних та антропогенних факторів. За метеоумовами 2020 рік відзначався нестійким температурним фоном повітря з частими чергуваннями періодів потеплінь та похолодань, різкими значними перепадами температури та загальним дефіцитом опадів. Протягом року середньомісячний загальний температурний фон на прилеглих до Кременчуцького водосховища територіях майже весь час перевищував кліматичну норму і тільки у квітні середня температура повітря відповідала нормі, а у травні – була навіть нижча на 20 С. Розподіл опадів упродовж року на прилеглих до Кременчуцького водосховища територіях був вкрай нерівномірним, як за часовими, так і за територіальними параметрами. Слід відмітити, що протягом літньо-осіннього періоду спостережні території потерпали від дефіциту вологи, оскільки останні ефективні дощі спостерігались у травні. Особливо посушливим був серпень: кількість опадів склала всього 2-17 мм, що становить 4-35 % від кліматичної норми. Річна кількість опадів, в середньому, склала 80 % від кліматичної норми.

 

Рівень води у водозбірному басейні Черкаської насосної станції за період спостережень, згідно протоколу погодження рівнів води в придамбових водоймах насосних станцій, підтримувався в межах позначок 77.00 – 77.80 м до середини жовтня. Гідрогеологічний стан території об’єкту спостережень протягом усього 2020 року був задовільний. Як уже неодноразово відмічалось, сучасний стан системи водопониження, яка перебуває на балансі міських органів влади Світловодська, не забезпечує повною мірою захист нижньої частини міста від підтоплення та затоплення як ґрунтовими, так і поверхневими водами під час проходження весняної повені та літніх паводків.

 

На території Оболонського захищеного масиву (район с. Святилівка) динаміка рівнів ґрунтових вод в прибережній зоні Кременчуцького водосховища відповідає змінам рівнів води у водосховищі. Моніторингові спостереження за переформуванням берегів Кременчуцького водосховища у 2020 році виконані по 92 створах інженерно – геологічної мережі при 92 запланованих

 

Виконання природоохоронних заходів для покращення екологічного стану річок, їх економічна ефективність та соціальна значимість

 

 

 

До основних проблемних питань водних ресурсів в першу чергу необхідно віднести якість поверхневих вод в басейні річок Дніпро і Південний Буг та руйнування берегів в акваторії Кременчуцького водосховища.  Крім того до Черкаської, Кіровоградської та Полтавської обласних адміністрацій, а також районних адміністрацій прилеглих до водосховища районів, кожного року направляється узагальнена інформація про переформування берегів Кременчуцького водосховища в межах кожного адміністративного підпорядкування з пропозицією залучення бюджетів різних рівнів для вирішення питання кріплення берегів.

 

Виконання екологічних та комплексних програм (державних і регіональних).

 

В 2020 році згідно заходів Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра на період до 2021 року заходи не виконувались, в зв’язку з відсутністю фінансування.

 

Природоохоронні заходи, що фінансувалися у 2020 році за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів

 

Відновлення джерел та витоків річок

 

За 2020 рік було упорядковано 2 джерела.

Проблемні питання, що потребують вирішення.

 

1. Виховання екологічно свідомого мислення українців щодо необхідності шанобливого ставлення до води, зокрема її економічне використання, користування в побуті без фосфатними миючими засобами та інше.

 

2. Суттєво впливає на стан водних об’єктів відсутність в сільських населених пунктах впорядкованих сміттєзвалищ. Прибережні захисні смуги більшості річок та водойм перетворились у суцільні сміттєзвалища і не виконують своїх функцій захисту вод від забруднення.

Проведено екологічну акцію "День чистих берегів". У звязку з карантинними обмеженнями не вдалося збільшити кількість екологічних акцій