Водні об’єкти та техногенно-екологічна безпека

 Для своєчасного попередження небезпечних кризових ситуацій, що можуть виникати на об’єктах управління проводяться систематичні спостереження.

Відділ водних об’єктів та техногенно-екологічної безпеки  здійснює: спостереження за переформуванням берегів і гідрогеологічним станом територій в зоні впливу Кременчуцького водосховища; визначає технічний стан і ефективність роботи гідротехнічних і берегозахисних споруд та дренажних систем управління; виконує польові вишукувальні роботи в зоні діяльності управління. Крім того відділ здійснює комплексне обстеження прибережних територій для забезпечення розробки проектів захисту берегів від руйнування, територій в зоні впливу водосховища від підтоплення і затоплення, а також – для удосконалення роботи гідротехнічних і берегозахисних споруд.