ПОРЯДОК складення та подання запитів на публічну інформацію

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є

Міністерство екології та природних ресурсів України або центральні органи

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом

Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної

інформації" (2939-17) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року №

547 (547/2011) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної

інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 (583-

2011-п) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в

Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої

влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної

інформації.

Детальніше

Відповідь на інформаційний запит

Згідно з Законом України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п,яти  робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтування такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації", рішення дії чи бездіяльності розпорядків інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Про роботу з інформаційними запитами

 До Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ інформаційних запитів відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» у 2020 році не надходило.

Правила оформлення інформаційного запиту

 

Правила оформлення інформаційного запиту

Згідно з Законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності