ПОРЯДОК складення та подання запитів на публічну інформацію

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є

Міністерство екології та природних ресурсів України або центральні органи

виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом

Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про доступ до публічної

інформації" (2939-17) (далі - Закон), Указу Президента України від 5 травня 2011 року №

547 (547/2011) "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної

інформації" та постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 (583-

2011-п) "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в

Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої

влади" з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної

інформації.

 

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі (2939-17).

1.3. Міністерство екології та природних ресурсів України, Державна екологічна інспекція

України, Державна служба геології та надр України, Державне агентство водних ресурсів

України, Державне агентство екологічних інвестицій України (далі – центральні органи) є

розпорядниками публічної інформації, яка отримана або створена ними в процесі

здійснення своїх повноважень та яка перебуває у їх володінні.

Кожний з центральних органів не є розпорядником інформації за запитами на інформацію:

- інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних

організацій;

- яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка

потребує створення в інший спосіб.

1.4. Доступ до публічної інформації центральних органів забезпечується шляхом надання

інформації за запитами на отримання публічної інформації.

1.5. Запитувачами публічної інформації є фізичні, юридичні особи та об'єднання громадян

без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень при здійсненні ними

своїх функцій.

1.6. Відносини у сфері звернень громадян регулюються Законом України "Про звернення

громадян" (393/96-ВР).

II. Складення та подання запитів на публічну інформацію

2.1. Запитувач має право звернутися до центрального органу із запитом на отримання

публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні,

без пояснення причини подання запиту.

2.2. Запит на отримання публічної інформації може бути індивідуальним або

колективним.

2.3. Запит на отримання публічної інформації подається до центрального органу в усній

чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою,

телефаксом, електронною поштою або по телефону на вибір запитувача.

2.4. Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу,