Інформація про гідрогеологічні умови в зоні впливу Кременчуцького водосховища за 2019 рік

   Рівневий режим водосховища протягом 2019 року відображений на малюнках 1 – 3. На Кременчуцькому водосховищі протягом січня відбувалося поступове спрацювання вільного об’єму, у лютому – ГЕС працювала на притокових витратах. Загалом за цей період рівень води у водосховищі (до його наповнення) в районі в/п Світловодськ знизився на 0.20 м, перебуваючи весь час в середньому на 0.11 м нижче, ніж у відповідний період минулого року (див. мал. 3).

З 25 лютого (майже на півтора місяця раніше, ніж у 2018 році) згідно розпорядження Міжвідомчої комісії по узгодженню режимів роботи дніпровських водосховищ з абсолютної відмітки 78.69 м (в озерній частині водойми) розпочалося наповнення Кременчуцького водосховища, яке тривало до кінця травня. Слід зазначити, що в цьому році під час наповнення водойми форсованих скидів води через греблю Канівської ГЕС не відбувалось. За даними водпосту у нижньому б’єфі Канівської ГЕС середні рівні води у квітні – травні становили 80.70 – 81.20 м проти 82.13 – 82.08 м у 2018 році (див мал. 1). Небезпечних та шкідливих наслідків дії річкових вод зафіксовано не було.

Протягом червня, коли ГЕС працювала на притокових витратах, відбувалось коливання рівня води у межах позначок 80.81 – 81.00 м, та вже з 6 липня з абсолютної позначки 80.81 м (80.94 м у 2018 році) розпочалось поступове зниження рівня води у водоймі і на 25 грудня він становив 78.91 м (у 2018 році – 78.96 м).

Таким чином, протягом 2019 року рівні води у Кременчуцькому водосховищі змінювались в озерній частині у межах – 78.60 м (лютий) – 81.00 м (червень) проти 78.44 м (березень)– 81.05 м (травень) у 2018 році, перебуваючи більшу частину часу на більш низьких абсолютних відмітках. Лише під час наповнення водойми (у березні – травні) середній рівень води був на 0.14 – 0.87 м вище минулорічного. Переважну більшість часу рівень води у Кременчуцькому водосховищі не відповідав протокольним відміткам (див. мал. 3).

Середній рівень води у верхів’ї водосховища в районі Вільшанської НС був нижче минулорічного на 0.25 м і знаходився на середньомісячних відмітках 78.97 м (лютий) – 81.04 м (червень). Максимум рівня – 81.27 м відмічався 21-го травня. У 2018 році він зафіксований на відмітці 81.43 м 27-го травня (див. мал. 2).

Рівні води за даними водпосту у нижньому б’єфі Канівської ГЕС протягом року коливались в межах позначок 78.78 (перша декада лютого) – 81.41 м (початок третьої декади травня). Середній рівень протягом поточного року становив 79.98 м проти 80.46 м у 2018 році (див. мал. 1).

Протягом року рівні води у підвідних каналах на захисних масивах Кременчуцького водосховища не завжди відповідали встановленим Протоколами засідань міжвідомчих комісій з питань погодження допустимих рівнів в придамбових водоймах насосних станцій, що захищають від підтоплення землі та населені пункти Черкаської та Полтавської областей в зоні впливу Кременчуцького водосховища.

На Будище-Свидівській насосній станції № 1 середньомісячний рівень води в придамбовому каналі у січні був на 0.32 м, у лютому - на 0.41 м, у грудні – на 0.19 м нижче зазначеного «Протоколом…», оскільки випуск води протягом цих трьох місяців здійснювався через відкритий водоскид (щит).

На Вільшанській насосній станції в підвідному каналі середній рівень води у січні був на 0.08 м, у лютому – на 0.06, у грудні – на 0.04 м нижче передбаченого „Протоколом...”, оскільки у цей час вода з р. Вільшанки самопливом потрапляла у Кременчуцьке водосховище через водоскид, обладнаний отвором у щиті («щит-хлопавка»), що пропускає воду лише у напрямку р. Вільшанка – Кременчуцьке водосховище.

На Тясминському масиві з червня по листопад в підвідному каналі середньомісячні рівні води підтримувались на позначці 72.30 м, перевищуючи протокольні на 0.20 м, на звернення регіонального офісу водних ресурсів у Черкаській області для запобігання займання торфу у літній період в заплаві р. Тясмин на території Чигиринського району (лист № 782/01-11-13-19 від 29.05.2019 та лист № 1747/01-11-13-19 від 01.11.2019).

Слід відмітити, що внаслідок тривалої відсутності ефективних опадів протягом другої половини поточного року (кількість опадів склала лише 52 %від кліматичної норми, малюнок 4), водність річок поступово знижувалась і була низька та дуже низька, а рівні води підтримувалися переважно за рахунок скидів з водосховищ та ставків.

Особливо складна гідрологічна ситуація, що може в подальшому спричинити значні екологічні проблеми для населення та промисловості склалася у басейнах річок Рось та Тясмин. Станом на 19.09 у верхів’ї Росі водність становила 13%, що значно нижче критерію маловоддя; дещо краща ситуація у середній течії, де за рахунок скидів води з водосховищ у створі поста Фесюри водність була в межах 30 – 38% місячної норми.

У створі гідропоста Корсунь-Шевченківський середня витрата за першу та другу декаду вересня дорівнювала 1,94 м3/с (14% норми), досягнувши екстремально низьких значень. Витрати води були найменшими за весь період гідрологічних спостережень (середня за багаторіччя витрата р. Рось – на посту «Корсунь-Шевченківський» у вересні дорівнює 14,2 м3/с, найменша з середніх за багаторіччя 2,42 м3/с).

Починаючи з вересня до кінця року на р. Рось спостерігався режим дуже низької межені з утриманням витрат води меншими за критерії маловоддя.

На річці Тясмин протягом серпня – вересня водність не перевищувала 10 %. Так у серпні (ГП Велика Яблунівка) рівень води знизився до найнижчого за період спостережень на гідропосту (1959 – 2019 рр.) і становив 145 см (15 – 21, 28 – 29.08.2019), що на 6 см нижче попереднього мінімального рівня води (2017 р.).

 

На р. Супій (ГП Піщане) рівень води з кінця серпня до середини вересня знизився до відмітки 94 см, що лише на 2 см вище найнижчого за період спостережень (1983 – 2019 рр.), який відмічався у вересні 2016 р.

Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень (період з 11 грудня по 17 грудня 2019 року)

1. Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок

 

Впродовж звітного тижня на прилеглі до Кременчуцького водосховища території з атлантичними циклонами та їхніми атмосферними фронтами надходять теплі вологі повітряні маси. 14-15 грудня дощило і відбувалося суттєве підвищення температурного фону, так середня добова температура повітря становила 5-6° тепла і перевищила кліматичну норму на 10-11°. Такий температурний фон більш відповідає третій декаді жовтня.

Таким чином середня температура повітря за звітний тиждень була на 1-2.20 С вище, ніж у попередньому.

 

На річках – притоках Кременчуцького водосховища, спостерігається режим низької зимової межені з утриманням рівні води без змін на багатьох ділянках річок.Водність річок залишається низькою та дуже низькою. На р. Рось (ГП Корсунь-Шевченківський) утримується маловоддя. Льодових явищ та утворень на річках в районах спостережень не відмічається.

На р. Золотоношка в нижньому б’єфі Золотоніської НС коливання рівнів води відбувалося в межах позначок 77.43 – 77.47 м; в нижній течії річки Тясмин (в межах нижнього б’єфу Тясминської НС) – 71.95 – 72.12 м; на р. Вільшанка в нижньому б’єфі Вільшанської НС, де вода з р. Вільшанки самопливом потрапляє у Кременчуцьке водосховище через водоскид, обладнаний отвором у щиті («щит-хлопавка»), що пропускає воду лише у напрямку р. Вільшанка – Кременчуцьке водосховище, рівень води протягом звітного тижня коливався на відмітках 78.98 - 79.27 м.

 

На Кременчуцькому водосховищі ГЕС працює в режимі економного поступового спрацювання.За звітний тиждень середній рівень води в озерній частині Кременчуцького водосховища знизився на 0.07 м. Станом на 17 грудня на 800 він становив: у пригреблевій зоні (Кременчуцька ГЕС) – 78.91 м, в районі с. Святилівка Полтавської області (Оболонська НС № 1) – 78.95 м. У верховій частині водосховищабіля Вільшанської насосної станції – 79.05 м;в нижньому б’єфі Канівської ГЕС – 79.39 м.

 

2. Гідрогеологічна обстановка на захисних масивах.

 

На прилеглих до Кременчуцького водосховища територіях рівнів грунтових продовжують перебувати на низьких абсолютних відмітках. Гідрогеологічний стан на захисних масивах - задовільний.

 

 

Рівні води у всіх підвідних каналах на захисних масивах узбережжя Кременчуцького водосховища, крім Вільшанської та Будище-Свидівської насосної станції № 1, де середній рівень води за звітний тиждень був на 0.05 та 0.17 м нижче протокольних відміток, відповідали встановленим Протоколами засідання міжвідомчих комісій з питань погодження допустимих рівнів в придамбових водоймах насосних станцій, що захищають від підтоплення землі та населені пункти Черкаської та Полтавської областей в зоні впливу Кременчуцького водосховища. На Будище-Свидівській насосній станції № 1 з 20 листопада відкритий щит.

Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень (період з 04 грудня по 10 грудня 2019 року)

1. Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок

 На початку звітного тижня на прилеглих до Кременчуцького водосховища територіях зберігалась прохолодна похода: вночі та передранкові часи стовпчики термометрів опускались до 2.2 – 4.60 морозу, вдень - піднімались до 0-20 С тепла. З 06 грудня на спостережні території почало поступово надходити тепле повітря з південно-західних та південних широт, що сприяло підняттю температурного фону до позитивних значень (09 грудня середня температура повітря становила 2.0 – 3.90 С).

Середня температура повітря за звітний тиждень становила (-0.3) – 2.00 С, що на 1-20 С вище за кліматичну норму.

 

На річках – притоках Кременчуцького водосховища, спостерігається режим низької зимової межені. Водність більшості річок залишається низькою та дуже низькою.

На р. Золотоношка в нижньому б’єфі Золотоніської НС коливання рівнів води відбувалося в межах позначок 77.44 – 77.46 м; в нижній течії річки Тясмин (в межах нижнього б’єфу Тясминської НС) – 71.94 – 72.10 м; на р. Вільшанка в нижньому б’єфі Вільшанської НС, де вода з р. Вільшанки самопливом потрапляє у Кременчуцьке водосховище через водоскид, обладнаний отвором у щиті («щит-хлопавка»), що пропускає воду лише у напрямку р. Вільшанка – Кременчуцьке водосховище, рівень води протягом звітного тижня перебував на відмітці 79.17 м.

 

За звітний тиждень середній рівень води в озерній частині Кременчуцького водосховища знизився на 0.07 м. Станом на 10 грудня на 800 він становив: у пригреблевій зоні (Кременчуцька ГЕС) – 79.00 м, в районі с. Святилівка Полтавської області (Оболонська НС № 1) – 79.05 м. У верховій частині водосховищабіля Вільшанської насосної станції – 79.15 м;в нижньому б’єфі Канівської ГЕС – 79.22 м.

2. Гідрогеологічна обстановка на захисних масивах.

 

На прилеглих до Кременчуцького водосховища територіях рівнів грунтових продовжують перебувати на низьких абсолютних відмітках. Гідрогеологічний стан на захисних масивах - задовільний.

 

Рівні води у всіх підвідних каналах на захисних масивах узбережжя Кременчуцького водосховища, крім Будище-Свидівської насосної станції № 1, де середній рівень води за звітний тиждень був на 0.22 м нижче протокольних відміток, відповідали встановленим Протоколами засідання міжвідомчих комісій з питань погодження допустимих рівнів в придамбових водоймах насосних станцій, що захищають від підтоплення землі та населені пункти Черкаської та Полтавської областей в зоні впливу Кременчуцького водосховища. На Будище-Свидівській насосній станції № 1 з 20 листопада відкритий щит.

 

 

 

Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень (період з 30 жовтня по 05 листопада 2019 року)

1. Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок

 

Початок звітного тижня на прилеглих до Кременчуцького водосховища територіях ознаменувався надходженням холодного повітря з Арктики. Під дією північних вітрів та вихолоджування за ясного неба нічна температура повітря знижувалася до 2-9º С морозу, вдень не піднімалась вище 4-6º С тепла. З 02 листопада циклон з Атлантики почав поступово витісняти холодне повітря зі спостережних територій і приніс довгоочікувані дощі. Завдяки південним вітрам тепле субтропічне повітря продовжує поширюватись. Зміна синоптичної ситуації супроводжувалася сильним вітром, так 02 і 03 листопада максимальна швидкість вітру досягала 11-14, а в окремих районах 15-17 м/с, що є небезпечним метеорологічним явищем І рівня небезпечності. Температурний фон вчора підвищився до 13.4-13.8° С і перевищував кліматичну норму на 9-10° С.

Середня температура повітря за звітний тиждень становила 3.2 – 5.60 С, і у верховій частині водосховища відповідала кліматичній нормі, а в озерній – перевищувала на 1-20 С.

 На річках – притоках Кременчуцького водосховища, істотних змін у водному режимі не відбулося, зберігається режим низької осінньої межені з незначними коливаннями рівнів води та утриманням їх без змін. Водність річок залишається низькою та дуже низькою. На р. Рось (ГП Корсунь-Шевченківський) утримується маловоддя.

На р. Золотоношка в нижньому б’єфі Золотоніської НС коливання рівнів води відбувалося в межах позначок 77.45 – 77.49 м; в нижній течії річки Тясмин (в межах нижнього б’єфу Тясминської НС) – у межах 72.30 – 72.42 м; на р. Вільшанка рівні води в нижньому б’єфі Вільшанської НС протягом тижня коливалися у межах 79.42 - 79.53 м. Протягом звітного періоду вода з р. Вільшанки самопливом потрапляє у Кременчуцьке водосховище через водоскид, обладнаний отвором у щиті («щит-хлопавка»), що пропускає воду лише у напрямку р. Вільшанка – Кременчуцьке водосховище За звітний тиждень рівень води в озерній частині Кременчуцького водосховища знизився на 0.10 м. Станом на 05 листопада на 800 становив у пригреблевій зоні (Кременчуцька ГЕС) – 79.24 м, в районі с. Святилівка Полтавської області (Оболонська НС № 1) – 79.30 м. У верховій частині водосховищабіля Вільшанської насосної станції – 79.52 м;в нижньому б’єфі Канівської ГЕС – 79.39 м.

 

2. Гідрогеологічна обстановка на захисних масивах.

 

На прилеглих до Кременчуцького водосховища територіях рівнів грунтових не зазнали суттєвих змін і продовжують перебувати на низьких абсолютних відмітках. Гідрогеологічний стан на захисних масивах - задовільний.Рівні води у всіх підвідних каналах на захисних масивах узбережжя Кременчуцького водосховища, крім Тясминської насосної станції, відповідали встановленим Протоколами засідання міжвідомчих комісій з питань погодження допустимих рівнів в придамбових водоймах насосних станцій, що захищають від підтоплення землі та населені пункти Черкаської та Полтавської областей в зоні впливу Кременчуцького водосховища.

 

На Тясминському масиві в підвідному каналі рівень води за звітний тиждень був на 0.20 – 0.32 м вище передбаченого „Протоколом...” у зв’язку із збереженням високого рівня пожежної небезпеки (лист від 22.10.2019р. № 498/01-01-18).