Витяг з Закону України “Про звернення громадян”

Порядок розгляду звернень громадян

Право громадян на звернення закріплене в ст. 40 Конституції України: усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Детальніше

Про роботу зі зверненнями громадян у 4 кварталі 2020 року

    За означений період до Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ надійшло 1 звернення від гоомадської організації "Чиста Черкащина "  щодо наслідків аварії, яка сталася по вул. Героїв Холодного Яру, 68/22 та витік рідких мінеральних добрив КАС-32, частина яких потрапила в колекторно-дренажну систему управління.

   Згідно з вимогами чинного законодавства заявнику надано відповідь, у якій детально  пояснено  причини ситуацію та повідомлено про обсяг заходів та дій, які здійснили працівники управління щоб не допустити надзвичайної ситуації. Підприємство - винуватець аварії залишається осторонь проблеми.

     Загалом за 2020 рік надійшло 1 звернення

 

 
 

 

Про роботу зі зверненнями громадян у 2 кварталі 2020 року

За означений період звернень від громадян, огранів влади, підриємств та організацій, інститутів громадянського суспільства до Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ не надходило.

Про роботу зі зверненнями громадян у 3 кварталі 2020 року

За означений період звернень від громадян, огранів влади, підриємств та організацій, інститутів громадянського суспільства до Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ не надходило.

Про роботу зі зверненнями громадян у 1 кварталі 2020 року

    За означений період звернень від громадян, огранів влади, підриємств та організацій, інститутів громадянського суспільства до Черкаського управління захисних масивів дніпровських водосховищ не надходило.