Доступ до публічної інформації

       ЧЕРКАСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

МІЖРЕГІОНАЛЬНОГО ОФІСУ ЗАХИСНИХ МАСИВІВ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

від «22» грудня 2018 р.                       Черкаси                                           № 69

 

Про затвердження переліку видів

публічної інформації, включаючи

екологічну, розпорядником якої є

Черкаське регіональне управління

водних ресурсів

 

            Відповідно до Закону України від 27.03.2014 № 1170-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 22.12.2011 № 561 «Про затвердження Переліку видів екологічної інформації та Регламенту розміщення її на веб-сайті Мінприроди», наказу Держводагентства України від 31.01.2012 № 45 «Про затвердження переліку видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Держводагентство України, та регламенту розміщення такої інформації» (зі змінами), у зв’язку із перейменуванням Дніпровського басейнового управління водних ресурсів у Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ відповідно до наказу Держводагентства від 17.08.2018 № 593, Наказу Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ від 19.12.2018 № 213 та з метою забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське регіональне управління водних ресурсів (далі — Черкаське РУВР),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське РУВР, що додається.

2. Головному інженеру з підготовки кадрів:

2.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома керівників структурних підрозділів.

2.2. Забезпечити оприлюднення наказу на офіційному веб-сайті Черкаського РУВР.

3. Керівникам структурних підрозділів забезпечити регулярне донесення до громадськості публічної інформації, що стосується їх компетенції, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське РУВР, за допомогою офіційного веб-сайту Черкаського РУВР, журналу «Водне господарство України»  та шляхом використання інших офіційних ресурсів у строки, передбачені статтею 15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації».

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Черкаського РУВР від 26.03.2015 № 36 «Про затвердження переліку видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське РУВР».

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

 

Начальник управління                                                                                О.М. Бовсуновський  

 

                     


 

                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Черкаського РУВР

                    від 22 грудня 2018 року №  69

 

ПЕРЕЛІК

 видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське регіональне управління водних ресурсів*

 

1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Черкаського РУВР.

2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти  керівників Черкаського РУВР та структурних підрозділів.

 3. Положення про структурні підрозділи та Посадові інструкції працівників.

 4. Плани робіт, плани заходів Черкаського РУВР та звіти про них.

 5. Інформація  про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться Черкаським РУВР.

 6. Інформація про доступ до публічної інформації.

 7. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України „Про здійснення державних  закупівель”.

 8. Інформація про нормативно-технічні документи та нормативно-правові акти, що розроблені на замовлення Черкаського РУВР.

 9. Інформація про результати науково-дослідних робіт, виконаних на замовлення Черкаського РУВР.

 10. Інформація з питань ведення обліку вхідних документів.

 11. Інформація про роботу зі зверненнями громадян у Черкаському РУВР.

 12. Інформація з архівних документів з питань трудової діяльності на запити конкретних  осіб  щодо особистих  даних  (довідки, копії  та  витяги  з документів).

 13. Інформація про використання бюджетних коштів (планові показники щодо бюджетних призначень на реалізацію заходів, пов'язаних з утриманням та розвитком водогосподарського комплексу, стан фінансування бюджетних водогосподарських організацій, виконання результативних  показників, передбачених паспортами бюджетних програм).

 14. Інформація щодо бюджетного забезпечення заходів, пов'язаних  з утриманням  та розвитком  водогосподарського  комплексу (обсяги фінансування з державного, місцевих бюджетів,  інвестиційних проектів, кредитів, приватного партнерства тощо).

 15. Інформація щодо умов оплати праці апарату Черкаського РУВР.

 16. Інформація  щодо  пріоритетних  напрямків  діяльності  Черкаського РУВР.

 17. Інформація щодо використання водних ресурсів в басейні р. Дніпро.

 18. Інформація щодо моніторингу стану водних ресурсів.

 19. Інформація про водогосподарську обстановку.

 20. Інформація про виконання ремонтно-доглядових робіт.

 21. Інформація про обсяги ремонтних робіт.

 22. Довідки та свідоцтва про державну реєстрацію Черкаського РУВР.

 23. Звіти за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення,  щодо  яких  визначені Законом України «Про Державний бюджет України»  на   відповідний   рік,  згідно   вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.

 24. Відомості щодо незавершеного будівництва відповідно до бюджетних програм.

 25. Відомості щодо результатів проведення галузевих експертиз проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарських систем в руслі р. Дніпро.

 26. Інформація про водогосподарський паспорт Кременчуцького водосховища.

  *Крім таємної та службової інформації

 

 

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

 ДНІПРОВСЬКЕ  БАСЕЙНОВЕ  УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 ЧЕРКАСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

 

НАКАЗ

  м. Черкаси

 

26.03.2015                                                                                                    № 36

 

Про затвердження переліку видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське РУВР

 

            На виконання Закону України від 13.01.2011 № 2939-IV „Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3 „Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади”, наказу Міністерства екології та природних ресурсів від 22.12.2011 р. № 561 „Про затвердження переліку видів екологічної інформації та Регламенту розміщення її на веб-сайті Мінприроди”, наказу Держводагентства України від 31.01.2012 р. № 45 „Про затвердження переліку видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є  Держводагентство України та регламенту розміщення такої інформації” та з метою забезпечення доступу громадськості до публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське РУВР та на виконання наказу Дніпровського БУВР від 13.03.2015 р. № 56

 

НАКАЗУЮ:

 

            1. Затвердити перелік видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське регіональне управління водних ресурсів, що додається.

             2. Інженеру з підготовки кадрів:

             2.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома керівників структурних підрозділів;

             2.3. Забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Черкаського РУВР.

         2.4. Забезпечити регулярне донесення до громадськості публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське РУВР за допомогою офіційного веб-сайту Черкаського РУВР, журналу „Водне господарство України” та шляхом використання інших інформаційних ресурсів у строки, передбачені статтею 15 закону України „Про доступ до публічної інформації”.

             3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника управління В.О. Бондаренка.

 

 Начальник управління                                                           О.М. Бовсуновський  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Черкаського РУВР

 від 26.03.15 №  36 (із змінами,

 внесеними наказом Дніпровського БУВР від 13.03.2015 № 56)

 

ПЕРЕЛІК

 видів публічної інформації, включаючи екологічну, розпорядником якої є Черкаське регіональне управління водних ресурсів*

 

1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Черкаського РУВР.

 

2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти  керівників Черкаського РУВР та структурних підрозділів.

 3. Положення про структурні підрозділи та Посадові інструкції працівників.

 4. Плани робіт, плани заходів Черкаського РУВР та звіти про них.

 5. Інформація  про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться Черкаським РУВР.

 6. Інформація про доступ до публічної інформації.

 7. Інформація, пов'язана з проведенням процедур закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог Закону України „Про здійснення державних  закупівель”.

 8. Інформація про нормативно-технічні документи та нормативно-правові акти, що розроблені на замовлення Черкаського РУВР.

 9. Інформація з питань ведення обліку вхідних документів.

 10. Інформація про роботу зі зверненнями громадян у Черкаському РУВР.

 11. Інформація з архівних документів з питань трудової діяльності на запити конкретних  осіб  щодо особистих  даних  (довідки, копії  та  витяги  з документів).

 12. Інформація про використання бюджетних коштів (планові показники щодо бюджетних призначень на реалізацію заходів, пов'язаних з утриманням та розвитком водогосподарського комплексу, стан фінансування бюджетних водогосподарських організацій, виконання результативних  показників, передбачених паспортами бюджетних програм).

 13. Інформація щодо фінансового забезпечення заходів, пов'язаних  з утриманням  та розвитком  водогосподарського  комплексу (обсяги фінансування з державного, місцевих бюджетів,  інвестиційних проектів, кредитів, приватного партнерства тощо).

 14. Інформація щодо умов оплати праці апарату Черкаського РУВР.

 15. Інформація  щодо  пріоритетних  напрямків  діяльності  Черкаського РУВР.

 16. Інформація щодо використання водних ресурсів в басейні р. Дніпро.

 17. Інформація щодо моніторингу стану водних ресурсів.

 18. Довідки та свідоцтва про державну реєстрацію Черкаського РУВР.

 19. Звіти за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення,  щодо  яких  визначені Законом України «Про Державний бюджет України»  на   відповідний   рік,  згідно   вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України.

 20. Відомості щодо незавершеного будівництва відповідно до бюджетних програм.

 21. Відомості щодо результатів проведення галузевих експертиз проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) окремих об'єктів інженерної інфраструктури водогосподарських систем в руслі р. Дніпро.

 22. Інформація про водогосподарський паспорт Кременчуцького водосховища.

  Крім таємної та службової інформації


Законодавство про доступ до публічної інформації

 

·         "Про затвердження Положення про систему обліку публічної інформації в Дніпровському БУВР" і http://dbuwr.com.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/zakonodavstvo-pro-dostup-do-publichnoji-informatsiji/71-nakaz-214.html

 ·         - Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17