Фінансова діяльність Черкаського УЗМДВ за 2021 рік


1.     Штатна чисельність

 

штатна чисельність на кінець періоду: 198 одиниць,

Середньооблікова чисельність 181 одиниць. Вакантні посади – 17 одиниць.

2.     Фонд заробітної плати штатних працівників склав 17175,7 тис. грн.

 в т.ч. кошти загального фонду – 17170,0тис. грн., 

додатково зі спецрахунку було витрачено –5,7 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата склала –7905 грн.

Фонд основної заробітної плати склав – 8041,6 тис. грн., додаткової                  9134,0  тис. грн. (В т.ч. виплачено премії на суму  4864,2 тис. грн.)

3.     За програмою 2707050 (експлуатація) управління було профінансовано у сумі 45233,8 тис. грн., касові видатки склали 45224,8 тис. грн. 

 

 

 

КЕКВ

Профінансовано

Касові видатки

Залишок

2111

17437,4

17437,4

0

2120

3803,5

3803,5

0

2200

23991,7

23982,7

9,0

2210

114,9

114,8

0,1

2230

 

 

0

2240

133,2

133,2

0

2250

5,3

5,3

0

2270

23738,3

23729,4

8,9

В т.ч. 2271

198,6

190,6

8,0

2272

7,7

7,7

 

2273

23450

23449,2

0,8

2275

82

81,9

0,1

2280

 

 

 

В т.ч. 2282

 

 

 

2800

1,2

1,2

0

ВСЬОГО

45233,8

45224,8

9,0

 

 

 

За звітний період надходження на рахунки спеціального фонду склали 941,79 тис. грн. або 119 % плану (план надходжень на 2021р. – 790,80  тис. грн.), в тому числі за видами надходжень:

 

-   За послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності, –  939,81 тис. грн.

 

-   Від додаткової господарської діяльності – 0 тис. грн.

 

-   Від оренди майна –  1.98 тис. грн.

 

-   Від реалізації майна – 0,0 тис. грн.

 

За відповідний період минулого року надходження становили 902,3 тис. грн. Надходження 2021 року складають  104 %. проти 2020 року.

 

Основними статтями доходів є:

 

1.     Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської  меліоративної  мережі,  споруд,  насосних станцій, систем дренажу, водойм.- 109,57 тис.грн.;

 

  3. Послуги, пов’язані з подачею води юридичним та фізичним особами –    628,42 тис. грн.

 

  4. Послуги, пов’язані з ремонтом насосно-силового обладнання, машин, механізмів, виконанням робіт майстернями, цехами з використанням  транспортних засобів та засобів звязку –  35.05 тис. грн.;

 

5. Послуги, пов'язані  з виконанням проектних, ремонтно-будівельних,  протифільтраційних робіт,  робіт з ізоляції сталевих  трубопроводів,  прокладення, ремонту і обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж, систем електро- та теплопостачання. – 166,77 тис. грн.;

 

    6. Оренда майна – 1,98 тис.грн

 

Отримані кошти були направлені на забезпечення виконання основних функцій, які не забезпечені або частково забезпечені видатками загального фонду, а саме:

 

-       Заробітна плата (2111) – 5.67тис. грн.

 

-       Нарахування на заробітну плату (2120) – 1.18 тис. грн.

 

-       Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) – 770,36 тис. грн.

 

-       Оплата послуг (крім комунальних) (2240) – 197,8 тис. грн.

 

-       Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8,04 тис.грн.

 

-       Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку(2280) – 13,9 тис.грн.

 

-       Оплата податків (2800) – 4,17тис. грн.

 

 

 

За відповідний період касові видатки склали 1001,12 тис. грн.