Фінансова діяльність 2 квартал 2021 року по Черкаському УЗМДВ


Штатна чисельність

 Штатна чисельність на кінець періоду: 198 одиниць,

 Середньооблікова чисельність 182 одиниць. Вакантні посади – 16 одиниць.

Фонд заробітної плати штатних працівників склав 7821,8 тис. грн.

 у т.ч. кошти загального фонду – 7817,8 тис. грн., 

додатково зі спецрахунку було витрачено –4,0 тис. грн.

Середньомісячна заробітна плата склала –7159 грн.

 Фонд основної заробітної плати склав – 4089,0 тис. грн., додаткової - 3732,8  тис. грн. (у т.ч. виплачено премії на суму  1531,3 тис. грн.)

 За програмою 2707050 (експлуатація) управління було профінансовано у сумі 28526,1 тис. грн., касові видатки склали 19676,9 тис. грн. 

КЕКВ

Профінансовано

Касові видатки

Залишок

 

2111

7941,8

7941,8

0

 

2120

1539,3

1539,3

0

 

2200

19044,4

10195,3

8849,1

 

2210

39,1

38,8

0,3

 

2230

 

 

0

 

2240

32,4

26,5

5,9

 

2250

3,3

2,4

0,9

 

2270

18969,6

10127,6

8842,0

 

В т.ч. 2271

108,6

107,4

1,2

 

2272

5,0

2,0

3,0

 

2273

18780,0

9961,2

8818,8

 

2275

76

57,0

19,0

 

2280

 

 

 

 

В т.ч. 2282

 

 

 

 

2800

0,6

0,5

0,1

 

ВСЬОГО

28526,1

19676,9

8849,2

 

За звітний період надходження на рахунки спеціального фонду склали 443,6 тис. грн. або 56 % плану (план надходжень – 790,8  тис. грн.), в тому числі за видами надходжень:

 За послуги, що надаються бюджетними установами згідно їх основної діяльності, –  442,5 тис. грн.

 Від додаткової господарської діяльності – 0 тис. грн.

 Від оренди майна –  1,1 тис. грн.

 Від реалізації майна – 0,0 тис. грн.

 За відповідний період минулого року надходження становили 478,8 тис. грн. Надходження 2021 року складають  93 %. проти 2020 року.

 Основними статтями доходів є:

 1.Підготовка  та  видача  юридичним  і  фізичним  особам  в установленому порядку  технічних  умов  на  проведення  інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем. – 18,4 тис.грн.

2. Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньогосподарської  меліоративної  мережі,  споруд,  насосних станцій, систем дренажу, водойм.- 58,5 тис.грн.;

 3. Послуги, пов’язані з подачею води юридичним та фізичним особами –    361,2 тис. грн.

 4. Послуги, пов’язані з ремонтом насосно-силового обладнання, машин, механізмів, виконанням робіт майстернями, цехами з використанням транспортних засобів та засобів зв’язку –  4,4 тис. грн.;

  5. Оренда майна – 1,1 тис.грн

 Отримані кошти були направлені на забезпечення виконання основних функцій, які не забезпечені або частково забезпечені видатками загального фонду, а саме:

 Заробітна плата (2111) – 4,0 тис. грн.

 Нарахування на заробітну плату (2120) – 0,9 тис. грн.

 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210) – 297,1 тис. грн.

 Оплата послуг (крім комунальних) (2240) – 55,9 тис. грн.

 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 15,8 тис.грн.

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку    - 3,4 тис.грн.

 

За відповідний період касові видатки склали 377,1 тис. грн.